PHOTOGRAPHY PRÓBA Issuu


Ortho Technology Dealer Product Catalog 

Egyszerűsített munkaviszonya

munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik

    A munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni (elektronikus úton a 12T1042E sz. nyomtatványon, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 185-ös számon) az alábbi adatokat:    A munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni (elektronikus úton a 12T1042E sz. nyomtatványon, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 185-ös számon) az alábbi adatokat:   

     A nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az Efo tv. melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni, bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 2012. július 1-től hatályos 201. §-a alapján továbbra sem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötése időpontjában már munkaviszony áll fenn.